Историјат

Школа у Дучићу је основана око 1920. године. Прво је радила у кафани Николе Перића. Имала је између 40 и 50 ђака. Банска управа у Сарајеву је одлучила да се 1931. године отвори и друго одељење школе у Дучићу. Број ђака се временом повећавао. Тако је крајем II светског рата школа имала 141 ђака. Настава је 50-их година прошлог века извођена у три одељења, мада је постојала само једна одговарајућа учионица. Дучићка школа је имала ђачку задругу која се нарочито истицала својим радом 60-их година XX века.
Стара школа у Дучићу

 

ИО Дучић

Основну четвороразредну школу у Дучићу похађају ученици из три села: Дучића, Тодориног Дола и Горњег Мушића. Тако је било и 1924. године када је школа основана и одржала се све до данас.
Постојећа зграда је изграђена 1978. године и од тада за исту интересовања показује, у складу са средствима, само локална заједница.

Школа у Дучићу

У 2022/2023. школа има 16 ученика. Бројно стање по разредима дато је у следећој табели.

Бројно стање ученика у 2022/2023. школској години
Разред
I
II
III
IV
Укупно
Број ученика
7
4
2
3
16

Наставу изводе две учитељице: Катарина Качаревић (II и IV разред) и Матилда Филиповић (I и III разред). Помоћни радник је Ведрана Лазаревић.

 

У окружењу школе налази се воћњак који није обнављан и где се не могу очекивати приходи. С обзиром да је у питању површина од 0,70 hа немогуће је одржавање истог без потребних машина. Локална заједница, родитељи свих ученика школе као и полазника предшколске групе и други новчано су помогли да крчење зарасле парцеле обави специјализована фирма. Такође, чишћење олука, зидање шахте, копање канала за водоводну мрежу и много чега другог обављено је уз помоћ мештана, а на молбу учитељице Станице Јелић.
У сређивању ентеријера учионица (кречење и постављање ламината) ангажовани су мештани својим добровољним прилогом. Од СО Мионица школа је недавно добила санитарни чвор, обновљен је дом и урађен пут. Задње две ставке су значајне за све мештане, наравно и за школу.
Школа у Дучића се од свог постојања ослањала на мештане села у свему шта треба да се обави. Значајно је истаћи да се званичне институције нису осврнуле на мале школе и њихове потребе.

У школи у Дучићу ради и предшколска група.


Садржај странице је последњи пут мењан 13.11.2022 21:48

врхврх

© 2010 - ОШ "Милан Ракић" Мионица | Дизајн Веб тим