Историјат

Школа у Гоњој Топлици је први пут отворена 1890. године. Настава је прво извођена у приватним кућама. Прва школска зграда у Горњој Топлици је изграђена 1905. године кулуком мештана и новцем горњотопличке општине. Задружни дом је преуређен за потребе школе 1955. године, а 1960. године је завршена градња нове школске зграде.

Стара школа у Горњој Топлици

Стара школска зграда

После II светског рата школа добија име по свом некадашњем учитељу и народном хероју Луки Спасојевићу.

Од 1991. године ради као осморазредно издвојено одељење у саставу Основне школе "Драгојло Дудић" у Мионици, која 2003. године мења име у Основна школа "Милан Ракић".

Диплома

ИО Горња Топлица

Осморазредно издвојено одељење Основне школе "Милан Ракић" похађа 80 ђака из околних села. У млађе разреде долазе деца из Ракара, дела Попадића, дела Берковца, Гуњице и дела Велишевца, док им се од петог разреда придружују и ученици из вишеразредних одељења у Попадићу и Дучићу.

Школа у Гоњој Топлици

Горњотоплички ђаци су распоређени у два дворазредна комбинована одељења млађих разреда и 4 одељења старијих разреда.

Бројно стање ученика у 2022/2023. школској години
Разред
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Укупно
Број ученика
4
4
6
6
14
12
21
13
80

Школска зграда има 8 учионица, просторију намењену за боравак предшколаца, школску библиотеку и наставничку канцеларију. Простор једне учионоце, школске библиотеке и просторије за боравак предшколаца је адаптиран у складу са потребама једмосменског рада. Иако у недовољном и неприлагођеном простору, ђачка библиотека горњотопличке школе је простор на којем би нам позавиделе и много опремљеније школе. Наиме, последњих пар година, наставница српског језика Снежана Марковић, започела је акцију опремања школске библиотеке савременим штивима, како би лакше мотивисала ученике ове школе да заволе књигу и читање. Данас ова библиотека поседује више хиљада књига које су углавном набављене из средстава донатора или личног учешћа наставника овог одељења.

Школа располаже опремљеним информатичким кабинетом који користе ученици старијих разреда. 
Ученици немају на располагању фискултурну салу јер је иста срушена због дотрајалости далеке 1991. године, тако да генерације горњотопличких основаца не знају шта је шведска клупа, медицинка или козлић. Настава физичког васпитања изводи се на школском терену, а за време зимских месеци у учионицама.
У овој школи ђаци немају ни ђачку кухињу јер је и тај простор због дотрајалости неупотребљив.
Већ трећу годину, једном недељно, у школу долази логопед који ради са ученицима на корекцији и правилном изговору гласова.

У плану је реконструкција школске зграде и изградња фискултурне сале. Ученици и наставници ће тако добити више функционалног простора за наставне и ваннаставне активности.

Садржај странице је последњи пут мењан 13.11.2022 21:55

врхврх

© 2010 - ОШ "Милан Ракић" Мионица | Дизајн Веб тим