Завршене јавне набавке - Архива
 1. Молерско-фарбарски радови
 2. ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-намирнице за ђачку ужину за прво полугодиште 2013/2014. школске године
 3. Јавна набавка добара - НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
 4. Јавна набавка добара - НАМИРНИЦЕ ЗА ЂАЧКУ УЖИНУ ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 2013/2014. ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
 5. Јавна набавка добара - НАБАВКА УГЉА
 6. Јавна набавка добара - НАМИРНИЦЕ ЗА ЂАЧКУ УЖИНУ (РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ 4/2014.)
 7. Јавна набавка услуга путовања ученика у школској 2014/2015. години-извођење екскурзије за ученике 1. до 8. разреда и наставе у природи за ученике 1. до 4. разреда
 8. Набавка намирница за ђачку ужину, редни број јавне набавке: 02/2015
 9. Јавна набавка добара - набавка горива за моторна возила
 10. Јавна набавка добара - набавка угља
 11. Јавна набавка добара - Набавка угља
 12. Јавна набавка добара - Намирнице за ђачку ужину
 13. Јавна набавка мале вредности број 01/2016- извођење екскурзије ученика 1. до 8. разреда и наставе у природи ученика 1. до 4. разреда
 14. Јавна набавка мале вредности број 02/2016 - набавка електричне енергије
 15. Набавка горива за потребе ОШ „Mилан Ракић“, Мионица
 16. Набавка намирница за ђачку кухињу
 17. Набавка угља
 18. Путовање ученика у 2016/2017. школској години
 19. Набавка електричне енергије
 20. Набавка електричне енергије
 21. Набавка горива за моторна возила
 22. Јавна набавка намирница за ђачку ужину
 23. Јавна набавка угља
 24. Јавна набавка услуга у отвореном поступку - Набавка услуга организације и реализације екскурзије и наставе у природи у школској 2017/2018. години
 25. Јавна набавка услуга - Израда пројектне документације
 26. Јавна набавка добара- Набавка електричне енергије
 27. Јавна набавка добара- набавка горива
 28. Набавка намирница за ђачку кухињу
 29. Набавка угља
 30. Јавна набавка услуга - отворени поступак - Набавка услуга организације и реализације екскурзије и наставе у природи у школској 2018/2019. години
 31. Набавка електричне енергије
 32. Набавка горива за моторна возила
 33. Набавка намирница за ђачку кухињу

 1.  

 

© 2010 - ОШ "Милан Ракић" Мионица | Дизајн Веб тим