Мионица

Мионица лежи 80 km јужно од Београда и 20 km источно од Ваљева. Смештена је на обронцима Сувобора и Маљена, у долини реке Рибнице и протеже се до десне обале Колубаре.
Тероторија општине Мионица чија је површина 329,4 km2 са рељефним контрастима заталасаних предела побрђа и брдско планинских подручја испресецана је речним долинама и мноштвом водених токова. Овај простор по структури чини пољопривредно земљиште (67%), шумовито земљиште (27%) и остало је неплодно земљиште. Клима мионичког подручја је умерено континентална.
У 36 мионичких насељених места, међусобно зависних и функционално повезаних, настањено је 17368 становника. Насеља су старовлашког типа, са изразитом разуђеноношћу унутар насеља и великом удаљеношћу између насељених места.

Мапа општине

Насеља су рурална, осим општинског центра са око 3000 становника и бањско-рекреативног центра Бање Врујци. Просечна густина насељености територије општине Мионица је 53 становника по квадратном километру .
Становништво општине је сконцентрисано у 5400 домаћинстава, са структуралним обележјем од 71% пољопривредног становништва у 3500 пољопривредних газдинстава и становништва које се бави индустријским и услужним делатностима.
Актуелни економски потенцијал општине чини  пољопривредна производња, индустрија и услужне делатности, те недовољно искоришћени радни ресурси. Искоришћеност компаративних предности садржаних у положајном, природном и техничком потенцијалу претпоставка су за превазилажење вишедеценијске заосталости и неразвијености. Положајна упоредна предност општине је блискост главним саобрађајним комуникацијама, као што су ауто-пут, магистрални путеви и пруга, који пролазе ободом општинске територије и успостављање квалитетних и директних веза са великим економским центрима Републике Србије.
Пољопривредни потенцијали  и климатско туристичке погодности општине најзначајнији су развојни фактор, које умањује постојећа недовољно развијена материјална инфраструктура општине Мионица.

врхврх

© 2010 - ОШ "Милан Ракић" Мионица | Дизајн Веб тим