Пројекат "Дигитална школа"

Наша школа је учествовала у програму "Дигитална школа" Министарства телекомуникација и информатичког друштва, када јој је одобрен један кабинет са 10 места за рад ученика и наставнички рачунар у ИО Доња Топлица, један кабинет са 15 места за рад ученика и наставнички рачунар у ИО Горња Топлица и један кабинет са 25 места за рад ученика и наставнички рачунар у матичној школи у Мионици. Остала издвојена одељења ће бити опремљена преносним рачунаром и пројектором.

ИНСТАЛАЦИЈА ДИГИТАЛНИХ КАБИНЕТА

29. априла 2011. године инсталиран је дигитални кабинет у ИО Доња Топлица. Вредни инжењери Бојан и Жаре поставили су у рекордном времену кабинет који чине сервер са 10 места за рад ученика и 1 наставнички рачунар.


Нови кабинет ће олакшати извођење наставе свих наставних предмета, а нарочито информатике и рачунарства и техничког и информатичког образовања.

врхврх

© 2010 - ОШ "Милан Ракић" Мионица | Дизајн Веб тим