Такмичења и смотре

Такмичење је ваннаставна активност која се организује у циљу вредновања и рангирања знања, умења и способности ученика из предмета, односно области предмета.

Смотра је ваннаставна активност која се организује у циљу представљања, односно вредновања и рангирања способности, умења и вештина ученика из предмета, односно области предмета.

Циљ такмичења и смотри је афирмација образвно-васпитног рада и постигнућа ученика и подизање квалитета образовања.

Задаци такмичења су:
- вредновање ниво стечених знања, умења, вештина и способности ученика,
- рангирање нивоа постигнућа ученика.

Задаци смотре су:
- јавно представљање способности, склоности, умења, знања и вештина ученика,
- вредновање и рангирање нивоа постигнућа ученика.


врхврх

© 2010 - ОШ "Милан Ракић" Мионица | Дизајн Веб тим