Упис ученика у основну школу

Извод из Закона о основама система образовања и васпитања

Упис ученика у основну школу
Члан 18

Уписом у први разред дете стиче својство ученика.
У први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

Изузетно, детету може да се одложи упис у први разред за годину дана, у складу са посебним законом.

Дете које има од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу.

Школа је дужна да организује проверу спремности из става 4. овог члана.

Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред, на основу претходне провере знања. Претходну проверу знања обавља тим састављен од наставника разредне наставе, педагога и психолога школе уважавајући стандарде постигнућа и ценећи најбољи интерес детета. Ближи услови за упис ученика у основну школу уређују се посебним законом.

врхврх

УПИС ПРВАКА

Обавештење о упису ученика у први разред школске 2021/2022. године

Поштовани родитељи, обавештавамо Вас да ће Основна школа „Милан Ракић“ Мионица, од 1. априла до 31. маја 2021. године, спровести упис ученика у први разред школске 2021/22. године.

Процену зрелости за полазак у школу, све деце која су рођена од 1. марта 2014. године до 1. марта 2015. године, врши ће школски педагог и психолог према терминима који ће Вам бити достављени преко Предшколске установе „Невен“ Мионица.

Родитељи приликом уписа детета не подносе ниједан документ у папирном облику – подаци из матичних књига рођених, евиденције пребивалишта и здравственог информационог система се прибављају по службеној дужности, електронским путем.

Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара, биће потребно да га родитељ донесе у школу. Такође, школе су у обавези да по службеној дужности прибаве потврде о обављеном обавезном предшколском програму.

При доласку на тестирање и упис потребно је да родитељи обавезно имају код себе свој и дететов јединствени матични број.
Добро дошли!

ОШ“Милан Ракић“ Мионица

 

врхврх

© 2010 - ОШ "Милан Ракић" Мионица | Дизајн Веб тим