Историјат

Школа у Гоњој Топлици је први пут отворена 1890. године. Настава је прво извођена у приватним кућама. Прва школска зграда у Горњој Топлици је изграђена 1905. године кулуком мештана и новцем горњотопличке општине. Задружни дом је преуређен за потребе школе 1955. године, а 1960. године је завршена градња нове школске зграде.

Стара школа у Горњој Топлици

Стара школска зграда

После II светског рата школа добија име по свом некадашњем учитељу и народном хероју Луки Спасојевићу.

Од 1991. године ради као осморазредно издвојено одељење у саставу Основне школе "Драгојло Дудић" у Мионици, која 2003. године мења име у Основна школа "Милан Ракић".

Диплома

ИО Горња Топлица

Данас ово осморазредно издвојено одељење Основне школе "Милан Ракић" похађа 117 ђака из околних села. У млађе разреде долазе деца из Ракара, дела Попадића, дела Берковца, Гуњице и дела Велишевца, док им се од петог разреда придружују и ученици из вишеразредних одељења у Попадићу, Берковцу и Дучићу.

Школа у Гоњој Топлици

Горњотоплички ђаци су распоређени у четири одељења млађих разреда и 4 одељења старијих разреда.

Бројно стање ученика у 2014/2015. школској години
Разред
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Укупно
Број ученика
10
11
17
7
19
19
18
16
117

Ученици

Школска зграда има 7 учионица, али је због потребе за смањењем трошкова одржавања,  једна учионица преграђена, тако да садашњи шестаци уче у неадекватном и скученом учионичком простору.

Ученици

У неадекватном простору раде и ученици првог разреда који су се у септембру уселили у наставничку канцеларију, тако да наставно особље нема свој простор за припремање часова, што је велики проблем.
У школи постоји опремљен информатички кабинет за потребе ученика старијих разреда, али тренутно недостају рачунари за потребе млађих разреда који похађају изборни предмет  Од играчке до рачунара.  Осим овог изборног предмета ученици похађају верску наставу и грађанско васпитање.

Савиндан у Горњој Топлици
Ученици немају на располагању фискултурну салу јер је иста срушена због дотрајалости далеке 1991. године, тако да генерације горњотопличких основаца не знају шта је шведска клупа, медицинка или козлић. Настава физичког васпитања изводи се на школском терену, а за време зимских месеци у учионицама.
У овој школи ђаци немају ни ђачку кухињу јер је и тај простор због дотрајалости неупотребљив, а њихови родитељи су сведоци да је ова школа седамдесетих година била у реду најопремљенијих у Колубарском округу.

У школи ради и предшколска група.

Предшколска група

Садржај странице је последњи пут мењан 27.03.2015 23:47

врхврх

© 2010 - ОШ "Милан Ракић" Мионица | Дизајн Веб тим