ШКОЛА ДАНАС

У 2014/2015. школској години наставу изводи 26 учитеља, односно наставника и професора разредне наставе за рад у млађим разредима, 45 наставникa, односно професора у предметној настави и 2 дефектолога за рад у специјалним одељењима. Школа, поред наставника, има директора школе, помоћника директора, педагога, психолога и 2 библиотекара. Њихов велики, заједнички циљ је да креативном и позитивном атмосфером у школи пробуде код ученика радозналост, стваралаштво, машту и да их охрабре да дају најбољи део себе, да схвате да је учење светлост и да ништа није јаче од човека који знањем зрачи.

Школа

Школска 2014/2015. је започета са 834 ученика који су распоређени у 48 редовних одељења (40 чистих одељења и 8 комбинованих одељења од 2 или 3 разреда) и 2 специјална одељења. Настава се изводи у две смене, а у издвојеним одељењима, осим Доње Топлице, у једној смени.
У матичној школи у Мионици има 547 ученика, а у издвојеним одељењима 287 ученика. Преглед бројног стања ученика у матичној школи и издвојеним одељењима дат је у следећим табелама:


Бројно стање ученика у 2013/2014. школској години (млађи разреди)
Разред
I1
I2
I3
II1
II2
II3
III1
III2
III3
IV1
IV2
IV3
Укупно (I-IV)
Ученика
19
20
19
25
24
-
25
24
24
27
31
-
Укупно
58
49
73
58
238

Бројно стање ученика у 2013/2014. школској години (старији разреди)
Разред
V1
V2
V3
VI1
VI2
VI3
VII1
VII2
VII3
VIII1
VIII2
VIII3
Укупно (V-VIII)
Ученика
27
27
27
27
27
27
22
22
23
26
28
29
Укупно
81
81
67
83
312

Бројно стање ученика у 2013/2014. школској години (специјална одељења)
Разред
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Укупно
Број ученика
-
1
-
1
2
-
1
1
6

Бројно стање ученика у 2013/2014. школској години (ИО Горња Топлица)
Разред
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Укупно
Број ученика
10
11
17
7
19
19
18
16
117

Бројно стање ученика у 2013/2014. школској години (ИО Доња Топлица)
Разред
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Укупно
Број ученика
12
12
17
12
22
15
14
13
117

Бројно стање ученика у 2013/2014. школској години (ИО Дучић)
Разред
I
II
III
IV
Укупно
Број ученика
8
4
12
6
30

Бројно стање ученика у 2013/2014. школској години (ИО Команице)
Разред
I
II
III
IV
Укупно
Број ученика
2
4
1
1
8

Бројно стање ученика у 2013/2014. школској години (ИО Попадић)
Разред
I
II
III
IV
Укупно
Број ученика
-
2
2
-
4

Бројно стање ученика у 2013/2014. школској години (ИО Струганик)
Разред
I
II
III
IV
Укупно
Број ученика
2
-
2
1
5

Бројно стање ученика у 2013/2014. школској години (ИО Табановић)
Разред
I
II
III
IV
Укупно
Број ученика
4
2
5
3
14

Бројно стање ученика у 2013/2014. школској години (издвојена одељења)
Разред
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Укупно
Број ученика
38
35
56
30
41
34
32
29
295

Бројно стање ученика у 2013/2014. школској години (цела школа)
Разред
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Укупно
Број ученика
96
85
129
89
124
115
100
113
851

Заједничким радом наставника и ученика успешно се реализују разне манифестације и културне делатности.

Ученици

Током октобра обележава се Дечја недеља у оквиру које се реализују спортске, ликовне и друге стваралачке активности. Наши ученици и наставници су укључени у реализацију културне манифестације „Мишићеви дани“, која се одржава током месеца јула у Мионици, у част војводе Живојина Мишића, који је рођен у нашем крају, у селу Струганику.
Школска слава Свети Сава се обележава у матичној школи свечаном академијом и ручком за госте. У припреми школске славе учествује велики број родитеља, приватника и домаћина који својим донацијама помажу да сви гости буду задовољни. У издвојеним одељењима приређује се пригодан културни програм и ручак за ученике, наставнике и госте.
Од 2001. године мионичка школа и општина уз помоћ спонзора награђују ученике носиоце Вукове дипломе специјалним путовањем у градове Европе. Тако су "вуковци" 2001. године ишли у Лондон, 2002. у Париз, 2003. и 2008. у Русију, 2004. у Италију, 2005, 2006, 2009, 2010. и 2011. године у Грчку, 2012. у Црну Гору, 2013. године у Грчку, а 2014. у Црну Гору.

Садржај странице је последњи пут мењан 28.03.2015 0:03 .

врхврх

© 2010 - ОШ "Милан Ракић" Мионица | Дизајн Веб тим