ШКОЛА ДАНАС

У 2017/2018. школској години наставу изводи 28 учитеља, односно наставника и професора разредне наставе за рад у млађим разредима и продуженом боравку, 44 наставникa, односно професора у предметној настави и 2 дефектолога за рад у специјалним одељењима. Школа, поред наставника, има директора школе, помоћника директора, педагога, психолога, логопеда и библиотекара. Од ваннаставног особља ту су: секретар, координатор финансијских и рачуноводствених послова, финансијско-административни сарадник, два кувара, 6 домара (мајстора одржавања) и 18 радника за одржавање чистоће. Њихов велики, заједнички циљ је да креативном и позитивном атмосфером у школи пробуде код ученика радозналост, стваралаштво, машту и да их охрабре да дају најбољи део себе, да схвате да је учење светлост и да ништа није јаче од човека који знањем зрачи.

Школа

Школска 2017/2018. је започета са 829 ученика који су распоређени у 50 редовних одељења: 41 чистo одељењe, 7 комбинованих одељења од 2, 3 или 4 разреда и 2 специјална одељења за ученике са развојним сметњама. Настава се изводи у једној смени.
У матичној школи у Мионици има 559 ученика, а у издвојеним одељењима 270 ученика. Преглед бројног стања ученика у матичној школи и издвојеним одељењима дат је у следећим табелама:


Бројно стање ученика у 2017/2018. школској години (млађи разреди)
Матична школа Мионица
Разред
I1
I2
I3
II1
II2
II3
III1
III2
III3
IV1
IV2
IV3
Укупно (I-IV)
Ученика
23
23
23
18
18
19
21
20
21
20
19
20
Укупно
69
55
62
59
245

Бројно стање ученика у 2017/2018. школској години (старији разреди)
Матична школа Мионица
Разред
V1
V2
V3
VI1
VI2
VI3
VI4
VII1
VII2
VII3
VIII1
VIII2
VIII3
Укупно (V-VIII)
Ученика
20
21
22
23
23
24
26
22
24
24
25
26
27
Укупно
63
96
70
78
307

Бројно стање ученика у 2017/2018. школској години (специјална одељења)
Разред
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Укупно
Број ученика
-
1
-
1
1
1
1
2
7

Бројно стање ученика у 2017/2018. школској години (ИО Горња Топлица)
Разред
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Укупно
Број ученика
9
16
6
10
15
29
13
19
117

Бројно стање ученика у 2017/2018. школској години (ИО Доња Топлица)
Разред
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Укупно
Број ученика
5
9
12
13
16
17
11
21
104

Бројно стање ученика у 2017/2018. школској години (ИО Дучић)
Разред
I
II
III
IV
Укупно
Број ученика
4
4
5
8
21

Бројно стање ученика у 2017/2018. школској години (ИО Команице)
Разред
I
II
III
IV
Укупно
Број ученика
-
-
1
2
3

Бројно стање ученика у 2017/2018. школској години (ИО Попадић)
Разред
I
II
III
IV
Укупно
Број ученика
2
3
1
-
6

Бројно стање ученика у 2017/2018. школској години (ИО Струганик)
Разред
I
II
III
IV
Укупно
Број ученика
3
1
3
2
9

Бројно стање ученика у 2017/2018. школској години (ИО Табановић)
Разред
I
II
III
IV
Укупно
Број ученика
2
1
3
4
10

Бројно стање ученика у 2017/2018. школској години (издвојена одељења)
Разред
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Укупно
Број ученика
25
34
31
39
31
46
24
40
270

Бројно стање ученика у 2017/2018. школској години (цела школа)
Разред
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Укупно
Број ученика
94
90
93
99
95
143
95
120
829

Заједничким радом наставника и ученика успешно се реализују разне манифестације и културне делатности.

Ученици

Током октобра обележава се Дечја недеља у оквиру које се реализују спортске, ликовне и друге стваралачке активности. Наши ученици и наставници су укључени у реализацију културне манифестације „Мишићеви дани“, која се одржава током месеца јула у Мионици, у част војводе Живојина Мишића, који је рођен у нашем крају, у селу Струганику.
Школска слава Свети Сава се обележава у матичној школи свечаном академијом и ручком за госте. У припреми школске славе учествује велики број родитеља, приватника и домаћина који својим донацијама помажу да сви гости буду задовољни. У издвојеним одељењима приређује се пригодан културни програм и ручак за ученике, наставнике и госте.
Од 2001. године мионичка школа и општина уз помоћ спонзора награђују ученике носиоце Вукове дипломе специјалним путовањем у градове Европе. Тако су "вуковци" 2001. године ишли у Лондон, 2002. у Париз, 2003. и 2008. у Русију, 2004. у Италију, 2005, 2006, 2009, 2010. и 2011. године у Грчку, 2012. и 2014. у Црну Гору, 2013, 2015, 2016. и 2017. године у Грчку.

Садржај странице је последњи пут мењан 05.01.2018 0:35 .

врхврх

© 2010 - ОШ "Милан Ракић" Мионица | Дизајн Веб тим